välkommen

Räfsö är en underbar och fridfull lägercentrum ute vid Porkala yttre skärgård i Nylands kommun ca 30 km väster om Helsingfors i Kyrkslätt kommun.

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet äger Räfsö lägercentrum.

Räfsö är ca 84 ha stort varav kyrkliga samfälligheten äger idag 36,7 ha. Räfsö lägercentrum har varit i sin funktion sedan början av 1960 talet, men Räfsö har hört till kyrkan i över 200 år.

Sveriges konung donerade hela Räfsö åt Kyrkslätts kyrka, medan början av 1920 talet gav kyrkan ca 48 ha till torppare, när torpparlagen trädde ikraft.

På lägercentrumen ordnas nästan alla församlingarnas läger så som vuxen,-barn,-diakoni,-ungdoms,-seglings, samt skriftskoleläger.

Det är också möjligt att hyra Räfsö lägercentrum för utomstående församlingar, föreningar eller företag.


Ni är hjärtligt välkommen till Räfsö Lägercentrum


Uutiset

VÅRA LÄGERCENTRUM ÄR FÖR TILLFÄLLET STÄNGDA(2020-05-16)
Stängning av våra lägercentrum på Räfsö, är åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin.
Tapahtumakalenteri

LÄGERCENTRUMEN ÄR TILLFÄLLIGT STÄNGDA(Lördag  2020-05-16 - Fredag 2020-07-31)

SCRIBA III(Lördag  2020-08-01 - Måndag 2020-08-03)

SCRIBA I(Tisdag  2020-08-04 - Torsdag 2020-08-06)

SCRIBA II(Fredag  2020-08-07 - Söndag 2020-08-09)

GUDSTJÄNST(Söndag  2020-08-09)