välkommen

Räfsö är en underbar och fridfull lägercentrum ute vid Porkala yttre skärgård i Nylands kommun ca 30 km väster om Helsingfors i Kyrkslätt kommun.

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet äger Räfsö lägercentrum.

Räfsö är ca 84 ha stort varav kyrkliga samfälligheten äger idag 36,7 ha. Räfsö lägercentrum har varit i sin funktion sedan början av 1960 talet, men Räfsö har hört till kyrkan i över 200 år.

Sveriges konung donerade hela Räfsö åt Kyrkslätts kyrka, medan början av 1920 talet gav kyrkan ca 48 ha till torppare, när torpparlagen trädde ikraft.

På lägercentrumen ordnas nästan alla församlingarnas läger så som vuxen,-barn,-diakoni,-ungdoms,-seglings, samt skriftskoleläger.

Det är också möjligt att hyra Räfsö lägercentrum för utomstående församlingar, föreningar eller företag.


Ni är hjärtligt välkommen till Räfsö LägercentrumTapahtumakalenteri

SULJETTU - STÄNGT(Måndag  2018-11-05 - Torsdag 2019-05-02)

Äidit ja Lapset(Fredag  2019-05-03 - Söndag 2019-05-05)

ISKO(Fredag  2019-05-03 - Söndag 2019-05-05)

RESERVERAT(Torsdag  2019-05-09 - Fredag 2019-05-10)

TAIZE(Fredag  2019-05-10 - Lördag 2019-05-11)